Për neve

 

"Nëse dëshironi me e kuptu parajsen – ejani në Dubrovnik!" George Bernard Shaw

Poliklinika GlavićNëse ndonjerit nga ju i plotësohet deshira e keni edhe një "ftesë" të mrekullueshme në Kliniken Mjekësore Glavić – brenda të cilës vepron  qendra kryesore dhe më e favorshme  neurorehabilitike robotikom në Evropë jugolindore.

Së bashku me nivelin më të lartë shërbimit shëndetësor cilat janë të lira në mënyrë të konsiderueshme në këtë rajon të Evropes dhe njohuri të përbashkët mjekësis moderne me teknologji të avancuar përmes përdorimit PAJISJEVE ROBOTIKE më të sofistikuara, me traditë të gjatë dhe ekipin mjekësor të koordinuar, i tejkalojmë kornizat standarde të rehabilitimit duke i futur në perdorim neurehabilitacijon robotik.

Poliklinika Glavić Poliklinika Glavić Poliklinika Glavić

Përveq ofertave që janë në dispozicion dhe terapija neurorehabilituse, Klinika Mjekësore Glavić në bashkupnim me kompanitë e lidhura dhe partnerët e saj që një kohë të gjatë ofrojn  mundësi sigurimi të tërë mbështetës të shërbimit mjekësor dhe kujdesit mjekësor në varësi të deshirave, nevojave dhe mundësive të pacijentit.


Dubrovnik Dubrovnik Dubrovnik