Sherbime shtejë

GLAVIĆ MED TRAVEL

Në bashkpunim me kompanin e lidhur – GLAVIĆ MED TRAVEL ofrojm pakot të plotë me shërbime, duke përfshirë organizimin e transportit, hotel apo strehim privat, ose me këtë rast në spital dhe institucion shëndetësor, udhtim, terapijë fizikale dhe kujdes shëndetësor në shtëpi/hotel si dhe transport.

 Sanitetski prijevoz    Sanitetski prijevoz  sanitet

 Sanitetski prijevoz   Sanitetski prijevoz  Avion i sanitet

Ofrojm pacienteve transport mjekësor me pajisje superiore dhe staf të kvalifikum në:

-          nivel lokal (gjdo ditë prej strehimit deri tek Poliklinika)
-          nivel kombëtar
-          nivel ndërkombëtar.