Neurorehabilitacijon kambëve - LOKOMAT

Lokomat është egzoskeleton pajisje robotike cili dallohet me një dizajn inovativë dhe me ortoza të përshtatura anatomisë njeriut të rritur si dhe anatomis të fëmijes.

Vepron duke kombinuar teknologjin dhe realitetin virtual për të ndihmuar pacijentin që të hecë përsëri apo në rikthimin e funksionit të këmbëve pas goditjes në tru ose tjeravë dëmtime neurologjike apo ortopedike aq më shpejt se sa prej terapis fizikale klasike.

Lokomat  Lokomat  Lokomat  Lokomat  Zpran

Avantazh i Lokomatit në krahasimë me terapit konvencionale është menyra e punes e tij interaktive dhe argëtuese duke përdorur video lojrat cilat inkurajojn pacientin që të bëj një lëvizje veqante disa her me radh, me të cilën aktivizohen grupet e qelluara të muskujt dhe shpejtohet shërimi i tyre.

Pacijenti është përveq me video lojrat i motivuar edhe me neurofeedback-un, matje precize përmes senzorve në gjunjë dhe këllk, ortoza cilët matin përpjekjet e tyre, gjat cilës kompjuteri e tregon gjdo reagim të trupit në lëvizje veqantë.