Neurorehabilitacijon duarëve - ARMEO

Armeo Spring është njëra nga pajisjet me qëllim rikthimit të funkcionimit te gymtyrëve të nalta cilët e kan humbur pjesshëm apo plotësisht funksionin për faj të dëmtitmit neurologjikë, kurrizor, kocakve apo muskujve. 

Robotika  Robotika  Robotika

Vetë koncepti kryerjes së ushtrimeve me Armeo pajisjen me ndihmën e spiraleve të integruara bazohet në motivim të pacientit që është nxitur nga video lojrav argëtuese, cilat kërkojn prej pacienteve një lloj levizjes me të cilën aktivizohen grupet e qëlluara të muskujve.

Robotika         Robotika

Është i veqant sepse regjistron edhe levizjet më të vogla të dores dhe përmes video lojrave,si dhe vlerëson aftësite motorike dhe koordinimin e pacientit. Gjithashtu, senzorët e ngulitur dokumentojn lëvizjet në gjdo lëvizjë gjatë tërë ushtrimeve dhe pastaj ato informata përdoren për vlerësime, krahasime dhe për të dokumentuar zhvillimin e pacientit.