Djelatnici

LIJEČNICI:
Dr. Josip Glavić, specijalist neurolog; osnivač neurorehabilitacijskog centra
Dr. Nikolina Kristić Cvitanović, specijalist fizikalne medicine
Dr. Maruška Gabrić, specijalist interne medicine
Doc. dr. sc. Radenka Kuzmanić-Šamija, spec. pedijatar, subspecijalist pedijatrijske neurologije

MEDICINSKO OSOBLJE:
Ivana Kulišić, medicinska sestra 
 

PSIHOLOG:
Milena Pavlović Tišma, dipl. psiholog

FIZIOTERAPEUTI:
Ivana Popović, prvostupnik fizioterapeut
Zvonko Hercigonja, prvostupnik fizioterapeut
Matej Barišić, medicinski tehničar i prvostupnik fizioterapeut
Vlatko Bobanović, fizioterapeut
Tomislav Seletković, prvostupnik fizioterapeut
Ivana Bilić, prvostupnik fizioterapeut
Damir Bojanić, prvostupnik fizioterapeut
Ana Česi, prvostupnik fizioterapeut
Mark Tomaj, prvostupnik fizioterapeut
 
 
RADNA TERAPIJA: 
Sanja Imbrišak Bratičević, viši radni terapeut, dipl.physioth.
 
 
STRUČNE I OPĆE SLUŽBE:
Nikolina Kurtela, mag. comm. & univ. bacc. hist.
Ana-Marija Romić, mag. rel. publ.
 
 
SANITETSKI PRIJEVOZ:
Velimir Zvono, vozač sanitetskog vozila
Mario Jazvec, vozač sanitetskog vozila
Marko Miličević, medicinski tehničar

 

SURADNICI:
Dr. Stela Rutović, specijalist neurolog
Dr. Domagoj Perković, specijalist ortoped
Andrea Džakula, dipl. logoped